Hem | Illustrationer | Material | Priser | Kontakt
 
Material 3-6 år samt 6-9 år

Alla språkmaterial skrivs ut i färg på vitt papper. Baksidan av korten blir vita, vilket gör det lätt att felkoda om så önskas. Materialet som säljs levereras på A4 format där det återstår att klippa, skära samt laminera. Korten är 6x6 cm stora om inga andra mått anges.

Nedan finner ni kulturmaterial, matematikmaterial och språkmaterial.

 

 
KULTUR
 
Vulkanens delar
 • 10 parövningskort
 • 1 A4 informationskort, vilket kan vikas till A5 och läggas i asken
 • Färgläggningsbilder med och utan stöd text
 • 15x11 cm

Pris: 300:-

 
Solens delar
 • 9 parövningskort
 • 1 A4 informationskort, vilket kan vikas till A5 och läggas i asken
 • Färgläggningsbilder med och utan stöd text
 • 15x11 cm

Pris: 300:-

 
Jordens delar
 • 6 parövningskort
 • 1 A4 informationskort, vilket kan vikas till A5 och läggas i asken
 • Färgläggningsbilder med och utan stöd text
 • 15x11 cm

Pris: 300:-

 
Jorden och livets utveckling A4-paketet
 • Azoikum 4 A4-bilder samt text till varje bild
 • Proterozoikum 4 A4-bilder samt text till varje bild
 • Paleozoikum 4 A4-bilder samt text till varje bild
 • Mesozoikum 4 A4-bilder samt text till varje bild
 • Tertiär 4 A4-bilder samt text till varje bild
 • Kvartär 2 A4-bilder samt text till varje bild
 • 6 A4-bilder kopieringsunderlag (översiktsbilder)

Pris: 900:-

 
Jorden och livets utveckling Stora paketet
 • Berättelse från jordens start till människan kom (Svarta tidslinjen)
 • Rubrikkort för eror och perioder
 • 6 översiktsbilder A4
 • 59 bilder A5
 • 59 A4 kopieringsunderlag

Pris: 1600:-

   
Jorden och livets utveckling A5-bok
 • Azoikum 6 bilder med text
 • Proterozoikum 6 bilder med text
 • Paleozoikum 18 bilder med text
 • Mesozoikum 14 bilder med text
 • Tertiär 11 bilder med text
 • Kvartär 4 bilder med text
 • Det blir 6 böcker med fram och baksidor samt text som beskriver varje era.

Pris: 1200:-

   
Jorden och livets utveckling A4-bok
 • Azoikum 6 bilder med text
 • Proterozoikum 6 bilder med text
 • Paleozoikum 18 bilder med text
 • Mesozoikum 14 bilder med text
 • Tertiär 11 bilder med text
 • Kvartär 4 bilder med text
 • Det blir 6 böcker med fram och baksidor samt text som beskriver varje era.

Pris: 1200:-

 
Växter-Askar
 • 15 x 11 cm
 • Bladets delar
 • Bladets skiva/kant/nerver
 • Bladformer
 • Blomformer
 • Blommans befruktning
 • Blommans delar 1
 • Blommans delar 2
 • Frukter
 • Fruktens delar
 • Granens befruktning
 • Ormbunksväxter 2
 • Svampensdelar
 • Träd
 • Trädets delar

  Pris: 300:-/st


 • Lavar
 • Mossor
 • Algory
 • Lavary
 • Mossory

Pris: 200:-/st

   
Växter - Askinformation A5/Faktakort
 • Trädets delar
 • Blommans delar 1
 • Blommans delar 2
 • Frukter
 • Fruktens delar
 • Bladets delar
 • Svampensdelar

Pris: 50:-/st

   
 
Rymden parövning
 • 10 parövningskort
 • 10 små kort, extra övning
 • 15x11 cm

Pris: 300:-

 
Rymden
 • 20 sidor enkel text
 • 20 sidor fördjupad text
 • Innehåller: Vintergatan, Stjärnor, Asteroider, Kometer, Meteorer, Meteoriter, Solen, Merkurius, Venus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto

Kan göras till bok alt. arbetskort

Pris: 900:-

 
Människans utveckling parövn.
 • 4 x Australopithecus
 • 4 x Homo
 • 15x11 cm
 • Färgläggningsbilder med och utan stöd text

Pris: 300:-

 
Människans utveckling
 • 8 sidor enkel text
 • 12 sidor fördjupad text
 • Innehåller: Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, Australopithecus boisei
  Homo habilis,
  Homo erectus,
  Homo neanderthalensis, Homo sapiens
 • 8 A4 kopieringsunderlag

Kan göras till bok alt. arbetskort

Pris: 500:-

 
Alger - Svampar - Lavar
 • 3 faktakort A5
 • Material till 5 askar: Svampens delar Svampexperiment 1-3, Lavar, Lavary, Algory
 • Askinformation A5
 • Kopieringunderlag: Svampens delar

Pris: 400:-

 
Växternas indelning frö-och sporväxter
 • Fanerogamer och Kryptogamer
 • 18 Textkort A4
 • 26 Arbetskort A5
 • Arbetsschema - kopieringsunderlag
 • Arbetsbok - kopieringsunderlag
 • Material till 26 askar: Trädets delar, Barrträd, Granens befruktning, Blommans delar 1, Blommans delar 2, Blommans befruktning, Frukter, Fruktens delar, Bladets delar, Fotosyntes, Träd, Blomformer, Bladets skiva/kant/nerver, Bladformer, Mossor, Mossory, Ormbunksväxter 1, Ormbunksväxter 2, Växtexperiment 1-6
 • Askar 15 x 11 cm, vissa askar har steg 1 (parövning) och steg 2 (extra faktaövning)
 • Askinformation A5 (förklaringar för hur man arbetar alt. fakta)
 • Kopieringsunderlag: Bladets delar, Trädets delar, Blommans delar 1, Blommans delar 2, Blomformer, Frukter, Träd, Mossor
 • Rubrikkort
 • Karta (facit rubrikerna)
 • Kartförklaring, översiktsberättelse
 • Askrubriker
 • "Lärarhandledning"

Pris: 5000:-

 
 
MATEMATIK
 
Addition 1-2-3
 • 10 kort, varannan ruta, markerad svarsruta
 • 10 kort varannan ruta
 • 10 kort varje ruta
 • Facit

Pris: 300:-

 
Subtraktion 1-2-3
 • 10 kort, varannan ruta, markerad svarsruta
 • 10 kort varannan ruta
 • 10 kort varje ruta
 • Facit

Pris: 300:-

 
Multplikation 1-2-3
 • 10 kort, varannan ruta, markerad svarsruta
 • 10 kort varannan ruta
 • 10 kort varje ruta
 • Facit

Pris: 300:-

 
 
Additionskort 1-80
 • 80 A6 kort
 • Facit

Pris: 400:-

 
Multiplikationskort 1-60
 • 60 A6 kort
 • Facit

Pris: 300:-

 
 
SPRÅK - BOKSTÄVER
 
Lära bokstaven 1-2-3
 • A-Ö
 • 28 x 3
 • A4-format
 • Kopieringsunderlag

Pris: 1000:-

 
 
Lägga bokstäver
 • 28 A4
 • A-Ö
 • Bokstavsrutorna ca 4x2,2 cm

Pris: 400:-

 
Finskrivning
 • 10 böcker
 • 60 sidor
 • 2 arbetsböcker / häfte
 • Kopieringsunderlag

Pris: 400:-

 
Alfabetisk ordning
 • 2 x Alfabetet
 • 156 ordkort
 • 20 arbetskort A6
 • 4 x "alfabetsremsor"

Pris: 300:-

SPRÅK - ROSA MATERIALET
 
Rosa ordkort till saker
 • Gör en lista på vilka ord som ni har saker till

Pris: 40:-/12 ord

 
Rosa lista
 • 8 listor

Pris: 200:-

 
Rosa meningar med fast bild
 • 48 meningar med bild
 • 21x7 cm meningskort
 • innehåller orden en/ett/och
 • här är...

Pris: 400:-

 
NY! Rosa ark 1-8
 • 8 ark med 6 bilder/ark
 • 48 ordkort

Pris: 300:-

 
 
Rosa askar
 • 48 ordkort
 • 48 bildkort

Pris: 300:-

 
Rosa småböcker
 • 8 böcker
 • 8 ord/bok

Pris: 300:-

 
Rosa meningar med lös bild
 • 48 meningar
 • 21x7 cm meningskort
 • 7x7 cm bildkort
 • innehåller orden en/ett/och

Pris: 400:-

 
Rosa hemligheter
 • 4 A4 med 12 ord/ark
 • kopieringsunderlag
  (kopiera på färgat papper och klipp ut)

Pris: 100:-

 
SPRÅK - BLÅ MATERIALET
 
Blå ordkort till saker
 • Gör en lista på vilka ord som ni har saker till

Pris: 40:-/12 ord

 
Blå lista
 • 8 listor

Pris: 200:-

 
Blå meningar med fast bild
 • 48 meningar med bild
 • 21x7 cm meningskort

Pris: 400:-

 
NY! Blå ark 1-8
 • 8 ark med 6 bilder/ark
 • 48 ordkort

Pris: 300:-

 
 
Blå askar
 • 48 ordkort
 • 48 bildkort

Pris: 300:-

 
Blå småböcker
 • 8 böcker
 • 8 ord/bok

Pris: 300:-

 
Blå meningar med lös bild
 • 48 meningar
 • 21x7 cm meningskort
 • 7x7 cm bildkort

Pris: 400:-

 
Blå hemligheter
 • 4 A4 med 12 ord/ark
 • kopieringsunderlag
  (kopiera på färgat papper och klipp ut)

Pris: 100:-

 
SPRÅK - GRÖNA MATERIALET
 
Gröna askar
 • ch, ck, dj, e, g, gj, g(n),hj, j, k, kj, lj, n, ng, o, sch, sh, sj, sk, skj, stj, tj
 • 170 ordkort
 • 170 bildkort

Pris: 1000:-

 
 
Grön lista
 • ch, ck, dj, e, g, gj, g(n),hj, j, k, kj, lj, n, ng, o, sch, sh, sj, sk, skj, stj, tj
 • 22 listor med rödmarkering
 • 22 listor utan markering

Pris: 500:-

 
SPRÅK - GRAMMATIK
 
Adjektiv 1
 • 11 ordkort
 • 1 rubrikkort

 

Pris: 100:-

 
Adjektiv substantivleken
 • 22 ordkort
 • 2 rubrikkort

 

Pris: 100:-

 
Bondgården 1
 • häst, föl, ko, kalv, höna, tupp, får, bagge, lamm, gris, katt, hund
 • 48 ordkort
 • 4 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Antonymbok
 • 7 sidor
 • 2 böcker / A4 häfte
 • kopieringsunderlag

Pris: 200:-


 
Frågeord med tillhörande mening
 • 25 meningar
 • 24 frågeordkort

Pris: 100:-

 
Förkortningar
 • 90 ordkort
 • 6 rubrikkort

Pris: 200:-

 
Homofonbok
 • 7 sidor
 • 2 böcker / A4 häfte
 • Kopieringsunderlag

Pris: 200:-

 

 
Homofoner meningar
 • 15 meningskort
 • 15 ordkort
 • 1 rubrikkort

Pris: 200:-

 
Homografbok
 • 10 sidor
 • 2 böcker / A4 häfte
 • Kopieringsunderlag

Pris: 200:-

 

 
Homografer meningar
 • 14 meningskort
 • 14 ordkort
 • 1 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Homonymbok
 • 7 sidor
 • 2 böcker / A4 häfte
 • Kopieringsunderlag

Pris: 200:-

 

 
Homonymer meningar
 • 20 meningskort
 • 20 ordkort
 • 1 rubrikkort

Pris: 200:-

 
Interjektioner
 • 21 ordkort
 • 3 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Konjunktioner
 • 21 ordkort
 • 3 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Prepositioner med en mening
 • 6 ordkort
 • 7 ordkort
 • 1 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Pronomen 1
 • 7 ordkort
 • 1 facit
 • 1 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Pronomen 3
 • 6 ordkort
 • 1 rubrikkort
 • 1 facit

Pris: 100:-

 
Substantiv 1
 • 11 ordkort
 • 1 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Substantiv hane-hona-unge
 • 21 ordkort
 • 3 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Substantiv maskulinum-femininum
 • 22 ordkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Synonymbok
 • 11 sidor
 • 2 böcker / A4 häfte
 • Kopieringsunderlag

Pris: 300:-

 
Synonymer 2
 • 66 ordkort
 • 4 rubrikkort

Pris: 200:-

 
Verb 1
 • 11 ordkort
 • 1 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Uppmaningsleken
 • 22 ordkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Adjektiv komparera
 • 90 ordkort
 • 18 rubrikkort

 

Pris: 200:-

 
 

 

 

 
 
Bondgården 2
 • tjur, ko, hingst, sto, bock, get, killing, galt, sugga, kulting, höna, tupp
 • 60 ordkort
 • 5 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Antonymer
 • 66 ordkort
 • 6 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Grammatikpaketet
 • Ordklasserna: Substantiv, Adjektiv, Verb, Adverb, Pronomen, Interjektion, Preposition, Konjunktion
 • 5 x meningar med lösa ordklassfigurer
 • 4 x 3 meningar med 181 ordkort
 • 8 sidor ordklasserna
 • 9 sidor träna: Versaler, gemener, punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken
 • 10 x Informationskort

Pris: 1500:-

 

 
Homofoner
 • 14 ordkort
 • 14 bilderkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
 
   
 
Homografer
 • 14 ordkort
 • 14 bilderkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
 
   
 
Homonymer
 • 22 ordkort
 • 22 bilderkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Prefix ordstam suffix
 • Tre askar
 • 77 ordkort
 • 7 rubrikkort
 • 3 A5 sidor med fakta

Pris: 200:-

 
Stavelser
 • 12 ord
 • 48 ordkort

Pris: 100:-

 
Konjunktioner meningar
 • 22 meningskort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Prepositioner 1
 • 22 ordkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Pronomen 2
 • 6 ordkort
 • 1 rubrikkort
 • 1 facit

Pris: 100:-

 
Sammansatta ord
 • 96 bild+bild
 • 48 ordkort
 • 20 arbetskort A6
 • Facit
 • 3 domino

Pris: 300:-

 
Substantiv blomma-frukt
 • 22 ordkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Substantiv singular-plural
 • mixade, -ar, -or, -er, r, n, -, omljud
 • 176 ordkort
 • 16 rubrikkort

Pris: 400:-

 
Substantiv-Verb Djur&ljud
 • 42 ordkort
 • 6 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Synonymer 1
 • 44 ordkort
 • 4 rubrikkort

Pris: 100:-

 
 
   
 
Verb tempus
 • 54 ordkort
 • 6 rubrikkort

Pris: 100:-

 
Verb adverbleken
 • 22 ordkort
 • 2 rubrikkort

Pris: 100:-

Copyright © 2007 Montessorimaterial